Venetianska masker gjorda av elever på gymnasiesärskolan.

Gymnasiesärskolan

S:t Botvids gymnasiesärskola är för dig som behöver en individuellt utformad gymnasieutbildning som passar dina behov och intressen. Tillsammans med dig sätter vi upp mål och arbetar för att du ska nå dessa. Utbildningen ska bidra till att förbereda dig för en meningsfull framtid.

På S:t Botvids gymnasiesärskola får du möjlighet att bygga upp en stark självkänsla. Arbetssätt och miljö anpassas efter dina behov och för att gruppgemenskapen ska stärkas. Vi arbetar mycket med ämnesövergripande teman i undervisningen.

Skolan ska vara en länk mellan dig som elev och det omkringliggande samhället. Vi gör besök tillsammans på t ex bibliotek och badhus men också på arbetsplatser. Utbildningen är 4-årig. S:t Botvids gymnasiesärskola erbjuder flera spännande utbildningar, både nationella program och individuella program.

Öppet hus och informationskväll på gymnasiesärskolan 4 oktober

Vi på S:t Botvids gymnasiesärskola hälsar elever i åk 9 på grundsärskolan och träningsskolan och vårdnadshavare varmt välkomna till information inför valet till gymnasiesärskolan och visning av våra olika gymnasiesärprogram. Eleverna i åk 9 besöker oss på Öppet Hus under skoltid samma dag tillsammans med sina lärare och/eller studie- och yrkesvägledare.

Läs mer i dokumenten nedan!

Relaterade länkar
Kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 september 2018
Sidan publicerad av: Soleil Redaktör