Fastighet, anläggning och byggnation

Verktyg på en bänk.

Utbildningen passar dig som är intresserad av att arbeta med skötsel av fastigheters inre och yttre miljö. Du lär dig att hantera och sortera material, sköta och underhålla fastigheter och utemiljöer, samt rengöra och underhålla lokaler och andra utrymmen.

Efter utbildningen kommer du ha möjlighet att självständigt ta dig an arbetsuppgifter inom fastighetsskötsel och lokalvård. Som fastighetsskötare kommer du kunna arbeta med olika reparationer, skötsel av grönytor under sommarhalvåret, och kunna sköta snöröjning, grusning och sandning på vintertid. Som lokalvårdare kommer du att kunna arbeta med städ och underhåll av fastigheter, i form av till exempel städning av trapphus, trappor, golv, förråd och källare.

Kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juni 2020
Sidan publicerad av: Freddie Kaplan