Hälsa vård och omsorg

Passar dig som vill utveckla dina kunskaper om människors hälsa, levnadsvanor och utveckling, hälsobefrämjande arbete, hushållsarbete, människors lika värde, att möta och kommunicera med olika människor och ett etiskt förhållningssätt.

Programmet ger en god grund för arbete inom t ex äldreomsorg och förskola. Barnverksamhet inom föreningsliv, muséer, parklek är andra områden liksom som stöd på dagcenter för äldre och funktionsnedsatta personers vardag och utevistelse.

Kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juni 2018
Sidan publicerad av: Soleil Redaktör