LÄRARE 

Förnamn A till B

Adis Dedic
Handels- och kontorsämnen
adis.dedic@botkyrka.se
070-227 38 14, arbetsrum 103

Självporträtt lärare.

Alessandra Gentile Jegendal
Förstelärare engelska, Italienska
alessandra.gentile.jegendal@botkyrka.se
072-596 65 23, arbetsrum 211

Självporträtt lärare.

Anders Norin
Idrott, handelsämnen
anders.norin@botkyrka.se
072-596 64 87, arbetsrum 119

Själpoträtt lärare.

Anders Ohlsson
Svenska, filosofi
anders.ohlsson@botkyrka.se
072-596 64 87, arbetsrum 119

Självporträtt lärare.

Anna Reinikka
Förstelärare religion, psykologi.
anna.reinikka@botkyrka.se
072-596 65 23, arbetsrum 211

Anne Tengbjer
Svenska som andraspråk, franska
anne.tengbjer@botkyrka.se
072-596 65 53, arbetsrum 217

Annette Eustachio
Svenska som andraspråk, engelska, samhällskunskap, idrott.
annette.eustachio@botkyrka.se
070-234 26 74, arbetsrum 218

Kontaktbild saknas.

Annika Brunsten
Drama
annika.brunsten@botkyrka.se
072-596 65 44, arbetsrum 218

självporträtt lärare.

Barbara Bondesson
Idrott
barbara.bondesson@botkyrka.se
070-889 19 27, arbetsrum 117

Behzad Zendegani
Matematik
behzad.zendegani@botkyrka.se
072-596 65 03, arbetsrum 223

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2021
Sidan publicerad av: Soleil Redaktör