LÄRARE 

Förnamn A till B

Adis Dedic
Handels- och kontorsämnen
adis.dedic@botkyrka.se
070-227 38 14, arbetsrum 103

Självporträtt lärare

Alessandra Gentile Jegendal
Förstelärare engelska, Italienska
alessandra.gentile.jegendal@botkyrka.se
072-596 65 25, arbetsrum 117

Självporträtt lärare

Anders Norin
Idrott
anders.norin@botkyrka.se
072-596 64 87, arbetsrum 119

Själpoträtt lärare

Anders Ohlsson
Svenska
anders.ohlsson@botkyrka.se
072-596 64 87, arbetsrum 119

Självporträtt lärare

Anna Reinikka
Förstelärare religion, psykologi.
anna.reinikka@botkyrka.se
072-596 65 23, arbetsrum 211

Anne Tengbjer
Svenska som andraspråk
anne.tengbjer@botkyrka.se
072-596 65 53, arbetsrum 217

Annette Eustachio
SVA, engelska, samhällskunskap, idrott.
annette.eustachio@botkyrka.se
072-596 64 86, arbetsrum 216

självporträtt lärare

Barbara Bondesson
Idrott
barbara.bondesson@botkyrka.se
070-889 19 27, arbetsrum 117

Behzad Zendegani
Matematik
behzad.zendegani@botkyrka.se
072-596 65 04, arbetsrum 223

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 mars 2019
Sidan publicerad av: Soleil Redaktör