Studie- och yrkesvägledare

Självporträtt Gisela

Gisela Dahlberg Olshage
Studie- och yrkesvägledare.
Ansvarar för NA, SA, HA, EK, ES, IMYRK och IMPRO.
gisela.olshage@botkyrka.se
070-542 65 30, arbetsrum 1091

Jessica Lind
Vik. studie- och yrkesvägledare. Ansvarar för språkintroduktion.
jessica.lind@botkyrka.se
070-329 74 50, arbetsrum 1089

Kallie Ismail
Studie- och yrkesvägledare. Ansvarar för gymnasiesärskolan.
kallie.ismail@botkyrka.se
070-284 83 60, annexet våning 2

Kontaktbild saknas.

Mariana Valiente
Tjänsteldig. Åter VT 2019.
mariana.valiente@botkyrka.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2018
Sidan publicerad av: Soleil Redaktör