• Startsida
  • / Mottagningsenheten för nyanlända

Mottagningsenheten för nyanlända

Nyanlända i åldrarna 6-19 år, med bostadsadress eller folkbokföringsadress i Botkyrka kommun, ska vägledas till skola via oss på Mottagningsenheten.

Den blivande eleven med vårdnadshavare/god man kallas till två kartläggande samtal:

1. I det första ger vi information om svenska skolan, tar uppgifter om barnets tidigare erfarenheter av skola, samt hjälper till med val av skola.

2. I det andra mötet sker en hälsoundersökning med skolsköterska.

Därefter får en del av barnen börja i Mottagningsenhetens Startgrupp för inledande undervisning i svenska. Lärarna genomför, med hjälp av modersmålslärare eller tolk, kartläggningar av barnens kunskaper i vissa skolämnen. Efter tiden i Startgruppen (vanligen 2-8 veckor) placeras barnen i ordinarie skolor.

En del barn vägleds dock direkt till en skola efter de inledande samtalen, utan att först delta i Startgruppens verksamhet. Det gäller vanligen barn i förskoleklassålder (6-åringar) och ungdomar i gymnasieålder.

ANSÖKAN

Ansökan om skola görs på plats hos oss på Mottagningsenheten för nyanlända, eller genom att fylla i ansökan du hittar underst och mejla eller posta den till oss.

KONTAKTER

Anri Becker
Administratör och handläggare av nya ansökningar
anri.becker@botkyrka.se
Telefon: 070-182 32 72

Mahpareh Riahi
Rektor
mahpareh.riahi@botkyrka.se
Telefon: ​070-180 56 79

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2017
Sidan publicerad av: Soleil Redaktör