FJÄRRUNDERVISNING FR.O.M. 18 MARS 2020

Från och med onsdag 18 mars 2020 kommer S:t Botvids gymnasium bedriva undervisning på distans. Gymnasiesärskolan omfattas inte av distansundervisning och undervisning pågår. Elev/vårdnadshavare håller kontakt med mentor för mer information om vad som gäller för olika klasser. För mer information logga in på Vklass.

Stäng meddelande

Plan mot diskriminering och kränkande särbehandling

För att motverka diskriminering, mobbing och annan kränkande behandling har skolan tagit fram en plan mot sådant. Länk till denna finns underst på sidan.

​PERSONAL ATT VÄNDA SIG TILL

Förutom skolsköterskor och kuratorer så har skolan också två fältassistent som jobbar för att S:t Botvids gymnasium ska vara en plats där alla känner sig välkomna.

Kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 augusti 2019
Sidan publicerad av: Soleil Redaktör