Plan mot diskriminering och kränkande särbehandling

För att motverka diskriminering, mobbing och annan kränkande behandling har skolan tagit fram en plan mot sådant. Länk till denna finns underst på sidan.

​PERSONAL ATT VÄNDA SIG TILL

Förutom skolsköterskor och kuratorer så har skolan också två fältassistent som jobbar för att S:t Botvids gymnasium ska vara en plats där alla känner sig välkomna.

Kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 februari 2022
Sidan publicerad av: Soleil Redaktör