Samarbeten

På S:tB samarbetar vi bland annat med advokatfirman Vinge, PwC, Södertörns högskola, KTH och Cirkus Cirkör. Läs mer om våra spännande samarbeten!

ADVOKATFIRMAN VI​NGE

Vår skola har sedan några år tillbaka ett samarbete med Advokatfirman Vinge. Vinge, som är en av Nordens största advokatbyråer, har valt ut några gymnasieskolor att ingå i Arbetsliv på lika villkor – ett mångfaldsprojekt. Målet med samarbetet är att fler elever på vår skola ska söka sig vidare till någon av landets juristutbildningar. Aktiviteter som Vinges jurister genomför i samarbetet med vår skola är:

  • Klassrumspresentationer - I början av varje läsår kommer några av Vinges jurister till skolan och gör klassrumsbesök och presenterar projektet för elever och lärare.
  • Föreläsningar och projektarbeten - Vinge erbjuder föreläsningar i olika juridiska ämnen. De klasser som önskar någon jurist till klassrummet har då möjlighet att få en jurist som föreläsare till skolan. För de elever som vill skriva sitt projektarbete inom ett juridiskt ämne kan få någon jurist från Vinge som bollplank.
  • Temadag - En dag på hösten får elever från Åk 3 vara med på en temadag utanför skolan. De får besöka en domstol, träffa åklagare, besöka Vinges kontor och träffa jurister.

Varje år vid studentavslutningen delas stipendier ut till två elever om 2500 kr vardera. Ett stipendium går till en elev som markant förbättrat sina studieresultat och ett stipendium går till en elev som visat stort civilkurage. Alla elever som börjat läsa juridik på högskola kan söka ett stipendium om 25000 kr. Efter 3 års godkända studier erbjuds juridikstipendiaterna sommarpraktik på Vinge.

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA och Kungliga Tekniska Högskolan

Elever som går ekonomiprogrammet på S:t Botvids gymnasium ges chansen att besöka högskolor och se hur utbildningarna går till.

CIRKUS CIRKÖR

Vårt estetiska program med inriktning nycirkus har ett unikt samarbete med Cirkus Cirkör, som ansvarar för alla cirkusämnen på programmet. All cirkusträning sker i Cirkus Cirkörs cirkushall, som är norra Europas modernaste. Här tränar våra elever sida vid sida med cirkushögskolans elever samt professionella artister. Samtliga lärare är välutbildade och har internationell erfarenhet. Våra elever tränas i akrobatik, lindans, jonglering, luftakrobatik, dans m.m. Cirkus Cirkör genomför även workshops i breakdance, street performance, regi samt parkour.

Kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 oktober 2019
Sidan publicerad av: Soleil Redaktör