Samarbeten

På S:tB samarbetar vi bland annat med advokatfirman Vinge, Nordic Capital, PwC, Södertörns högskola, KTH och Cirkus Cirkör. Läs mer om våra spännande samarbeten!

NORDIC CAPITAL

Nordic Capital är en av de ledande aktörerna inom riskkapitalinvesteringar i Sverige och Europa och har hittills investerat i 90 stora och medelstora företag. Nordic Capitals uppgift är att investera i och stötta företag i en rad olika branscher.

Sedan 2014 har S:t Botvid ett samarbete med Nordic Capitals fonder och dess rådgivningsbolag NC Advisory genom Nordic Capital Summer Trainee Program.

Nordic Capital Summer Trainee Program erbjuder sommarjobb hos Nordic Capitals portföljbolag till studenter som har ett intresse av vidareutbildning samt av att få en inblick i arbetslivet och möjliga karriärvägar. Programmet erbjuder jobb på huvudkontor eller viktiga landskontor för internationella företag som är ledande i sina respektive branscher. Målet med programmet är att studenterna som antas ska få en förbättrad insyn i arbetslivet, karriärvägar och betydelsen av utbildning – samt förstås en givande upplevelse utöver det vanliga.

Bolagen som erbjuder arbetsplatser finns i Sverige och runtom i Europa och är aktiva inom en rad olika branscher, från medicinsk teknik och betalningstjänster till mode. Inom ramen för programmet kan studenten få uppleva allt från forskning och utveckling till försäljning samt ekonomi och administration.​

ADVOKATFIRMAN VI​NGE

Vår skola har sedan några år tillbaka ett samarbete med Advokatfirman Vinge. Vinge, som är en av Nordens största advokatbyråer, har valt ut några gymnasieskolor att ingå i Arbetsliv på lika villkor – ett mångfaldsprojekt. Målet med samarbetet är att fler elever på vår skola ska söka sig vidare till någon av landets juristutbildningar. Aktiviteter som Vinges jurister genomför i samarbetet med vår skola är:

  • Klassrumspresentationer - I början av varje läsår kommer några av Vinges jurister till skolan och gör klassrumsbesök och presenterar projektet för elever och lärare.
  • Föreläsningar och projektarbeten - Vinge erbjuder föreläsningar i olika juridiska ämnen. De klasser som önskar någon jurist till klassrummet har då möjlighet att få en jurist som föreläsare till skolan. För de elever som vill skriva sitt projektarbete inom ett juridiskt ämne kan få någon jurist från Vinge som bollplank.
  • Temadag - En dag på hösten får elever från Åk 3 vara med på en temadag utanför skolan. De får besöka en domstol, träffa åklagare, besöka Vinges kontor och träffa jurister.

Varje år vid studentavslutningen delas stipendier ut till två elever om 2500 kr vardera. Ett stipendium går till en elev som markant förbättrat sina studieresultat och ett stipendium går till en elev som visat stort civilkurage. Alla elever som börjat läsa juridik på högskola kan söka ett stipendium om 25000 kr. Efter 3 års godkända studier erbjuds juridikstipendiaterna sommarpraktik på Vinge.

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA och Kungliga Tekniska Högskolan

Elever som går ekonomiprogrammet på S:t Botvids gymnasium ges chansen att besöka högskolor och se hur utbildningarna går till.

CIRKUS CIRKÖR

Vårt estetiska program med inriktning nycirkus har ett unikt samarbete med Cirkus Cirkör, som ansvarar för alla cirkusämnen på programmet. All cirkusträning sker i Cirkus Cirkörs cirkushall, som är norra Europas modernaste. Här tränar våra elever sida vid sida med cirkushögskolans elever samt professionella artister. Samtliga lärare är välutbildade och har internationell erfarenhet. Våra elever tränas i akrobatik, lindans, jonglering, luftakrobatik, dans m.m. Cirkus Cirkör genomför även workshops i breakdance, street performance, regi samt parkour.

Kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2018
Sidan publicerad av: Soleil Redaktör