Elevråd

Elevrådet på S:t Botvids gymnasium består av valda representanter från varje klass och alla enheter på skolan. Elevrådet bygger på demokratiska värderingar och arbetar för att skolans elever ska uppleva att de kan påverka både i stora och små frågor.

VAD G​​ÖR VI?

På våra möten diskuterar vi allt från ordningsregler till vad som kan köpas in till skolan för att få ökad trivsel. Vi i elevrådet arrangerar även tävlingar av olika slag.

Elevrådets uppgifter på skolan är:

  • ​​​att skapa ett ökat intresse för elevdemokrati
  • att arbeta för en än bättre arbetsmiljö
  • verka för gott kamratskap
  • verka mot våld, rasism och mobbing
  • föra elevernas gemensamma talan och att vara en länk mellan elever och lärare och skolledning

ELEVRÅDSSTY​RELSEN

Inom elevrådet utser elevrådet en styrelse som leder elevrådets arbete. Styrelsen träffar regelbundet bitr rektor för att framföra elevrådets synpunkter på skolan.

Kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 oktober 2017
Sidan publicerad av: Soleil Redaktör