Bild

FOTBOLL SOM INDIVIDUELLT VAL

Tillsammans med Hammarby IF erbjuder S:t Botvids gymnasium fotbollsutbildning som en möjlighet för det individuella val som alla elever gör under sin gymnasietid.

​Svenska Fotbollsförbundet och Stockholms Fotbollsförbund certifierar gymnasieskolor som erbjuder specialidrott fotboll. Vi har ett så kallat A-Certifikat.

A-Certifikatet innebär att vi följer vissa riktlinjer, som sätts upp av Svenska Fotbollsförbundet och Stockholms Fotbollsförbund.

A-CERTIFIKAT

Studieplan: Certifierad skola följer Svenska Fotbollsförbundets studieplan för specialidrott kurs A och B och använder arbetsboken Fotboll i gymnasieskolan i undervisningen. Avspark + Ledarskap Bas 1 och Regelkunskap (StFF material) ska ingå i utbildningen.

Träning: Samtliga träningspass är förlagda till förmiddag mellan kl 08:00-12:00. Verksamheten omfattar minst två träningspass per vecka. Skolan erbjuder träningsmöjligheter anpassat för fotboll året om genom konstgräs eller inomhushall. Max 20 spelare per instruktör. Målvaktsträning ska erbjudas minst varannan vecka om det finns målvakter på skolan.

Instruktör: Utbildad fotbollstränare enligt lägst Svenska Fotbollsförbundets tränarutbildning, nivå Avancerad (Steg 3). Ansvarig instruktör planerar, genomför och utvärderar verksamheten samt deltar på StFF:s årliga fortbildningar. Om mer än en instruktör krävs ska övriga instruktörer vara minst Bas 2 (Steg 2/U 3) utbildade.

Samverkan: Gymnasieskolan ansvarar och genomför samverkansträffar med de föreningar eleverna representerar för gemensam planering och utvärdering. Skolan ansvarar för att träffar genomförs minst en gång per termin.

Studieutbud: Studieutbud ska erbjudas så att standardbehörigheten till Universitetsstudier kan uppnås. Från och med HT 2009 minst två nationella program.

Träningsförhållanden: Utomhussäsong: Konstgräs/gräs utomhus. Vintersäsong: konstgräs inne eller ute eller stor hall (40 x 20 meter).

Relaterade länkar
Kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 oktober 2017
Sidan publicerad av: Soleil Redaktör