Samhällsvetenskaps-
programmet (SA)

Samhällsvetenskapsprogrammet är en bred utbildning med människan i centrum.

På Samhällsvetenskapsprogrammet lär du dig metoder för att förstå och analysera viktiga samhällsfrågor – ofta med datorn som arbetsredskap. Du får utveckla din förmåga att se samband mellan olika vetenskaper. Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig särskild behörighet för att kunna gå vidare till många intressanta högskoleutbildningar.

Oavsett vilken inriktning du väljer öppnas många utbildningsvägar, allt ifrån jurist, ekonom, tolk, utredare, psykolog, projektledare och journalist till lärare.

INRIKTNING SAMHÄLLSVETENSKAP

Inriktningen vänder sig till dig som vill veta mer om hur människor och samhällen fungerar och utvecklas. Människors liv och levnadsvillkor, samhällen och konflikter studeras genom både historiska och internationella glasögon och analyseras ur samhällsvetenskapliga och kulturella synvinklar. Det passar dig som vill fördjupa dig i historia, samhällskunskap, geografi och religionskunskap.

INRIKTNING BETEENDEVETENSKAP

Ett viktigt inslag i utbildningen är att utveckla förmågan till helhetssyn och kritiskt tänkande och du får därför studera beteendevetenskap utifrån flera olika perspektiv. Genom studiebesök och fältstudier på arbetsplatser, institutioner och myndigheter kommer du att ha nära kontakt med samhället utanför skolan. Ämnen som läses på inriktningen beteendevetenskap är kommunikation, psykologi, sociologi, ledarskap och organisation med flera. Utbildningen ger dig dessutom kunskaper i ledarskap och krishantering.

Kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 mars 2019
Sidan publicerad av: Soleil Redaktör