Samhällsvetenskaps-
programmet (SA)

Samhällsvetenskapsprogrammet är en bred utbildning med människan i centrum.

På Samhällsvetenskapsprogrammet lär du dig metoder för att förstå och analysera viktiga samhällsfrågor som demokrati, normer och globalisering. Du får utveckla din förmåga att se samband mellan olika vetenskaper.

I båda inriktningarna läser du alla kurser du behöver för att söka till högskolan efter gymnasiet och studera vidare till t ex socionom, tolk, utredare, psykolog, polis och journalist eller lärare.

På samhällsvetenskapliga programmet läser du kurser som samhällskunskap, religion, filosofi, psykologi och moderna språk. Kontakta gärna vår studie- och yrkesvägledare om vilka olika språk du kan välja mellan på skolan.

INRIKTNING SAMHÄLLSVETENSKAP

Inriktningen vänder sig till dig som vill veta mer om hur människor och samhällen fungerar och utvecklas. Människors liv och levnadsvillkor, samhällen och konflikter studeras genom både historiska och internationella glasögon och analyseras ur samhällsvetenskapliga och kulturella synvinklar. Det passar dig som vill fördjupa dig i historia, samhällskunskap och geografi.

INRIKTNING BETEENDEVETENSKAP

Ett viktigt inslag i utbildningen är att utveckla förmågan till helhetssyn och kritiskt tänkande och du får därför studera beteendevetenskap utifrån flera olika perspektiv. Ämnen som läses på inriktningen beteendevetenskap är kommunikation, psykologi, sociologi, ledarskap och organisation med flera. Utbildningen ger dig dessutom kunskaper i ledarskap.

Kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 mars 2020
Sidan publicerad av: Soleil Redaktör