Kvinnor diskuterar i ett bibliotek.

Språkintroduktion

För dig som har varit kort tid i Sverige erbjuder Språkintroduktion en väg in i samhället och en möjlighet att utvecklas språkligt. Du får samtidigt kunskaper och betyg som leder vidare till gymnasiestudier.

Ämnen

Vi läser i förberedande klasser utan betyg men även mot betyg för åk 9. De ämnen som erbjuds är:

 • Svenska som andraspråk
 • Matematik
 • Engelska
 • Samhällskunskap
 • Historia
 • Geografi
 • Religion
 • Kemi
 • Fysik
 • Biologi
 • Idrott och hälsa
 • Bild
 • Musik
 • Slöjd
 • Modersmål
 • Musik

Du har möjlighet att läsa in behörighet till yrkesprogram eller högskoleförberedande program. Utbildningen pågår under ett till tre år beroende på hur många betyg du har med dig när du börjar här och vilken skolbakgrund du har från ditt hemland. Hur din utbildning på Språkintroduktion kommer att se ut beror på vad du tänker dig för utbildning efter att du avslutat dina studier på Språkintroduktion.

Beroende på förkunskaper delar vi in eleverna i olika grupper i ämnena svenska som andraspråk, matematik och engelska. Eleverna är indelade i tretton klasser med ungefär 17 elever i varje klass. Vi erbjuder även simundervisning och kompletterar undervisningen i klassrummet med studiebesök utanför skolan. Vi har en god studiemiljö med arbetsro för våra elever.

Läs vår blogg

På Språkintroduktionen läser vi mycket. Vi läser olika typer av böcker för att få ett större ordförråd, bli bättre på läsförståelse och för att det är kul! Kolla in vår blogg länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstersom handlar om allt från Romeo och Julia till hiphop.

Sjukanmälan

För elever under 18 som har god man och/eller inte har personnummer, ber vi vårdnadshavare/familjehem/boenden att anmäla frånvaro för elev via denna epost:
stbfranvaroanmalan@botkyrka.se

Relaterade länkar
Kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juni 2020
Sidan publicerad av: Soleil Redaktör