Språkcentrum

Språkcentrum (tidigare Mottagningsenhet) för nyanlända barn och ungdomar som söker skola i Botkyrka kommun

Nyanlända i åldrarna 6-19 år, med bostadsadress eller folkbokföringsadress i Botkyrka kommun, ska vägledas till skola via oss på Språkcentrum.

Den blivande eleven med vårdnadshavare/god man kallas till två kartläggande samtal:

  1. I det första samtalet (introduktionssamtalet) ger vi information om svenska skolan, tar uppgifter om barnets tidigare erfarenheter av skola, samt hjälper till med val av skola.

  2. I det andra samtalet (hälsosamtalet) sker en hälsokartläggning med skolsköterska.

Efter detta placeras eleven i sin ordinarie skola.

ANSÖKAN

Du ansöker om skola på plats hos oss på Språkcentrum för nyanlända, eller genom att fylla i ansökan och mejla eller posta den till oss.

KONTAKTER

Anri Becker
Administratör och handläggare av nya ansökningar
anri.becker@botkyrka.se
Telefon: 070-182 32 72

Mahpareh Riahi
Rektor
mahpareh.riahi@botkyrka.se
Telefon: ​070-180 56 79

Karta - hitta till Mottagningsenheten

Tomtebergavägen 2länk till annan webbplats
145 03 Norsborglänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2018
Sidan publicerad av: Soleil Redaktör