Välkommen till höstterminen 2020

S:t Botvids gymnasiums lokaler och rektor Karin Eiderbrant.

Rektor Karin Eiderbrant

Snart är det dags för oss på S:t Botvid att välkomna dig som elev till en ny termin!

Vi ser alla fram emot skolstarten och att träffa både nya och tidigare elever. Vi hoppas på ett positivt läsår och att vi kan vara på plats och fokusera på studierna och utvecklingen av olika arbetsformer på bästa sätt.

Skolans vision är att:

Alla elever ska utvecklas från där de är och nå så långt de kan och gå ut skolan med tro på sig själva. Vi vill att eleverna ska ta ansvar för sina egna liv oavsett omständigheterna.

När du går i skolan tänk på att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

• Stanna hemma om du är sjuk
• Hålla avstånd
• Tvätta händerna
• Ta personligt ansvar

Vi gör följande för att göra skolan mer covid19-säker:

• Skolstarten sker vid olika dagar och tider, för olika årskurser och klasser.
• Vid expedition, cafeteria och vaktmästeri finns markeringar i golvet och avspärrningar för att påminna om distansen.
• Det finns handsprit i entrén och vid matsalen.
• Matsalen är möblerad med corona-säkert avstånd och vi anpassar matsalsschemat.
• Vi har utökat städningen av lokalerna.
• Klassrummen möbleras på olika sätt för att skapa avstånd.
• Var gärna utomhus under raster.
• När det är möjligt kan lektionerna ske utomhus.
• Vi uppmanar alla att cykla eller gå till skolan för att minska trängseln i kollektivtrafiken!

Hälsningar,
Karin Eiderbrant
Rektor S:t Botvids gymnasium

Uppropstider

Åk 1 Nationella program och IMYRK åk 1
19 augusti, kl 9:00

Språkintroduktion - nya elever
19 augusti, kl 12:00

Åk 2-3 Nationella program och IMYRK åk 2
24 augusti, kl 9:00

Språkintroduktion – tidigare elever
26 augusti kl 9.00

Relaterade länkar
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 augusti 2020
Sidan publicerad av: Freddie Kaplan