VÅRA PROGRAM

Nationella program

S:t Botvids anpassade gymnasieskola erbjuder fyra nationella program som ger en bra förberedelse och god grund för den yrkesverksamhet som gäller för programmet samt kunskaper för fortsatta studier.

Arbetsförlagt lärande (APL) innebär att du genomför delar av utbildningen på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska, bidra till att du förstår yrkeskulturen, blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats och utvecklar en yrkesidentitet. Därför är APL en central del i utbildningen på samtliga våra nationella program och styrs av ämnesplanerna. APL omfattar minst 22 veckor fördelat över de fyra läsåren.

Individuella program

De individuella programmen passar elever som inte kan följa ett nationellt program. S:t Botvids anpassade gymnasieskola har flera olika grupper på individuellt program. Utbildningen ger dig en blandning av teoretiska och praktiska ämnen som ofta läses ämnesövergripande. De estetiska ämnena får stort utrymme. Ämnesområden på utbildningen är hem och konsumentkunskap, idrott och hälsa, estetisk verksamhet, natur och miljö, individ och samhälle samt språk och kommunikation.

Du kan läsa en kombination av ämnen och ämnesområden som passar dina förutsättningar bäst. Möjlighet finns också att kombinera med ämnen från nationella program, t ex engelska. Studiebesök och kontakter med närsamhället är en del i undervisningen. Du kommer att få öva kommunikation, socialt samspel och vanliga vardagsaktiviteter. Fysisk aktivitet är viktigt. Du tränar i sporthallen, promenerar och gör regelbundna besök i simhall.

På de individuella programmen kan praktik förekomma på den öppna arbetsmarknaden och inom den dagliga verksamheten. Praktiken anpassas efter varje elev.

Arbete eller utbildning efter avslutad anpassad gymnasieskola?

Vad som händer efter skolan beror på dina behov och vad du själv vill och kan göra. Anpassade gymnasieskolan samarbetar med både Arbetsförmedling, Daglig verksamhet, LSS och Försäkringskassan för att planera vad du ska göra efter skolan. Vill du fortsätta dina studier efter anpassade gymnasieskolan kan du välja att gå på t ex Lärvux eller Folkhögskola.

Kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 juni 2023
Sidan publicerad av: Soleil Redaktör