ADMINISTRATION, HANDEL OCH VARUHANTERING

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om hur ett företag fungerar, om hur man säljer olika varor och tjänster, bemöter kunder och ger god kundservice, produktkunskap, marknadsföring samt använder IT och digital teknik.

Du kan jobba på olika former av lager med upplockning och förflyttning av varor, med försäljning och exponering av varor inom handeln eller med telefonservice, kundservice, posthantering och kopieringsarbete inom administration, reception, konferens och evenemang.

Kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2017
Sidan publicerad av: Soleil Redaktör