Prövningar

Notera att olika regler gäller för dig som är elev på skolan och för dig som inte är det.

Prövningstider för läsåret 23/24

Tisdag 10/10 2023, kl 12:00-15:00
Tisdag 13/2 2024, kl 12:00-15:00
Torsdag 25/4 2024, kl 12:00-15:00

För dig som är elev i skolan

Enligt gymnasieförordningen har en elev i gymnasieskolan rätt att genomgå prövning vid den egna skolenheten i alla kurser som ingår i elevens individuella studieplan, om eleven inte tidigare har fått betyg på kursen eller om eleven har fått betyget F.

Terminen efter det att en elev fått F i ett ämne är det den undervisande läraren som har ansvaret för prövningen. Kursen prövas på samtliga delar av kunskapskraven och samtliga betygssteg. Vid betygssättningen kan den prövande läraren utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper.

Efter en termin efter att en elev fått F utser skolan vilka lärare som är ansvariga för prövningar i de olika kurserna.

Eleverna hämtar anmälningsblankett på expeditionen och kontaktar ansvarig prövande lärare för information och underskrift. Anmälan skall lämnas till Solveig Ededal, expeditionen, senast 4 veckor före prövningsdagen. För alla prövningar krävs dock mycket längre förberedelsetid varför det är viktigt att kontakta prövande lärare för instruktioner i god tid före prövningstillfället.

Frånvaro behöver du meddela via e-post stbotvidsgymnasium@botkyrka.se senast 7 dagar före prövningen.

För dig som inte är inskriven på S:t Botvids gymnasium

Är du folkbokförd i Botkyrka kommun har du rätt att pröva på valfri gymnasieskola i Botkyrka tre terminer efter att du slutat gymnasiet.

Detta gäller oavsett i vilken gymnasieskola du har gått tidigare.

En depositionsavgift på 500 kr uttages och ska betalas kontant i samband med anmälan och återbetalas endast:

  • Om du genomför prövningen.
  • Om du kan visa upp ett läkarintyg senast 7 dagar före prövningen.
  • Om du meddelar frånvaro via e-post stbotvidsgymnasium@botkyrka.se senast 7 dagar före prövningen.

Anmälningsblankett hämtas på skolans elevexpedition, du får samtidigt information om vilken lärare som du ska kontakta för mer information om just den kurs du önskar pröva på.

Anmälan skall vara inlämnad senast 4 veckor före prövningsdagen.

För alla prövningar krävs dock mycket längre förberedelsetid varför det är viktigt att kontakta prövande lärare för instruktioner i god tid före prövningstillfället.

Kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 oktober 2023
Sidan publicerad av: Soleil Redaktör