Samarbeten

På S:tB samarbetar vi bland annat med advokatfirman Vinge, PwC, Södertörns högskola, KTH och Cirkus Cirkör. Läs mer om våra spännande samarbeten!

Advokatfirma Vinge logo.

ADVOKATFIRMAN VI​NGE

Vår skola har sedan några år tillbaka ett samarbete med Advokatfirman Vinge. Vinge, som är en av Nordens största advokatbyråer, har valt ut några gymnasieskolor att ingå i Arbetsliv på lika villkor – ett mångfaldsprogram. Målet med samarbetet är att fler elever på vår skola ska söka sig vidare till någon av landets juristutbildningar. Aktiviteter som Vinges jurister genomför i samarbetet med vår skola är:

  • Klassrumspresentationer - I början av varje läsår kommer några av Vinges jurister till skolan och gör klassrumsbesök och presenterar projektet för elever och lärare.

  • Föreläsningar och projektarbeten - Vinge erbjuder föreläsningar i olika juridiska ämnen. De klasser som önskar någon jurist till klassrummet har då möjlighet att få en jurist som föreläsare till skolan. För de elever som vill skriva sitt projektarbete inom ett juridiskt ämne kan få någon jurist från Vinge som bollplank.

  • Temadag - En dag på hösten får elever från Åk 3 vara med på en temadag utanför skolan. De får besöka en domstol, träffa åklagare, besöka Vinges kontor och träffa jurister.

Vinge delar inom ramen för Mångfaldsprogrammet årligen ut ett stipendium i syfte att uppmuntra eleverna på S:t Botvids gymnasium med utländsk bakgrund att studera juridik. Stipendiet om 15000 kr per stipendiat delas ut till maximalt tre elever per år vid vårterminens avslutning. Efter sex terminers fullgjorda studier på juristprogrammet erbjuds stipendiaten betald sommarpraktik, en så kallad sommarnotarieplats, på Vinges Stockholmskontor. Stipendiaten får även en fadder från Vinge som kan lämna råd under studietiden.

Mer information, Stipendievillkor och ansökningsblankett finns på:
Mångfaldsprogrammet | vinge.se Länk till annan webbplats.

PWC logotyp

PWC

S:t Botvids gymnasium har ett nära samarbete med PWC där det välkända redovisningsföretaget är involverat i alla elever som läser på Ekonomiprogrammet. Tillsammans har skolan och PWC utarbetat ett program för varje årskurs, med fokus på olika aspekter av företagande. Personal på PWC är dessutom mentorer för årskurs 3-elevernas UF-företagare.

KTH och Södertötn högskolo loggor.

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA och Kungliga Tekniska Högskolan

Elever som går ekonomiprogrammet på S:t Botvids gymnasium ges chansen att besöka högskolor och se hur utbildningarna går till. Tidigare besök inkluderar t ex KTH och Södertörns Högskola. Besöken ger eleverna möjlighet att utforska akademisk miljö, inspireras av forskning och skapa en starkare koppling mellan sina studier och framtida karriärval.

Vetenskapens hus

Vetenskapens Hus och S:t Botvids gymnasium samarbetar för att främja elevernas intresse och kunskap inom naturvetenskap, teknik och matematik. Vetenskapens Hus, ägt av KTH och Stockholms universitet, fungerar som en inspirerande mötesplats och kompletterar skolans undervisning genom korta föredrag, experiment och handledning av pedagoger eller studenter från universiteten.

Genom detta samarbete strävar skolan efter att skapa en stimulerande skolmiljö och öka elevernas allmänbildning inom vetenskapliga ämnen, samtidigt som man utvecklar en kreativ arbetsmiljö för lärarna. Målet är att stärka ungas engagemang och kunskap inom naturvetenskap, teknik och matematik genom samverkansprojektet.

Cirkus Cirkör logo.

CIRKUS CIRKÖR

Vårt estetiska program med inriktning nycirkus har ett unikt samarbete med Cirkus Cirkör, som ansvarar för alla cirkusämnen på programmet. All cirkusträning sker i Cirkus Cirkörs cirkushall, som är norra Europas modernaste. Här tränar våra elever sida vid sida med cirkushögskolans elever samt professionella artister. Samtliga lärare är välutbildade och har internationell erfarenhet. Våra elever tränas i akrobatik, lindans, jonglering, luftakrobatik, dans m.m. Cirkus Cirkör genomför även workshops i breakdance, street performance, regi samt parkour.

Kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2023
Sidan publicerad av: Soleil Redaktör