Tillgänglighet för stbotvidsgymnasium.se

Ung tjej sitter framfölr en dator.

Foto: Cliff Booth via Pexels.com

S:t Botvids gymnasium, en del av Botkyrka kommun, står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur stbotvidsgymnasium.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från stbotvidsgymnasium.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via epost.

Du kan också kontakta oss via telefon: 08-530 624 44

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via epost så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Problem vid sökning
    Webbplatsens sökfunktion använder en knapp utan tillskrivet värde, vilket kan göra det svårt att avgöra knappens funktion. Även uppmärkningen i koden av sökfunktionen kan bli tydligare.
  • PDF-dokument utan korrekt uppmärkning
    Webbplatsens innehåller PDF-dokument som saknar korrekt satt rubrikdjup och innehåller tabeller utan förklarande text.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2021.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av stbotvidsgymnasium.se och kontrollerat att vi uppfyller tillgänglighetskraven och W3C Länk till annan webbplats.-validering med verktyg från SiteVision Länk till annan webbplats.. Vi har också utfört en granskingar tillgänglighet och html-kod av med Wave Web Accessibility Evaluation Tool Länk till annan webbplats. via WebAIM Länk till annan webbplats.. Sidan Vägledning för webbutveckling Länk till annan webbplats. har ett självskattningsverktyg där vår självskattning nådde resultatet 94%: Granskningsrapport , 90.5 kB..

Senaste bedömningen gjordes den 8 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 8 september 2020.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 september 2020
Sidan publicerad av: Freddie Kaplan