Specialpedagogisk verksamhet

Bild

Yrkesintroduktion mot Försäljnings- och serviceprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet, med fokus mot anställningsbarhet.

Utbildningen riktar sig till elever som kan behöva lägre studietakt än ordinarie tre gymnasieår samt en anpassad miljö utifrån särskilt stöd samt specifika sociala behov.
Studierna för eleverna planeras på tre år med möjlighet att ansöka om ett fjärde år utifrån förutsättningar och behov.

Hemkommunen behöver godkänna att man får en plats i gruppen. Prata med din SYV i grundskolan om att du önskar en plats i gruppen.

KVALIFICERAD PERSONAL

Vi har ett dedikerat team av erfarna lärare, specialpedagoger och socialpedagoger som är väl insatta i att stödja elever med olika behov. Varje elev har en mentor som erbjuder utökat stöd och tid för att främja studierna. Dessutom har eleverna möjlighet att delta i undervisning i olika karaktärsämnen i helklass.

ANPASSAD LÄRMILJÖ

Vi strävar efter att skapa en inkluderande och anpassad lärmiljö för alla våra elever. Detta inkluderar:

  • Egen ingång: Eleverna har tillgång till ett hemklassrum, vilket minimerar övergångar mellan olika miljöer och skapar en trygg och bekant atmosfär.
  • Lugn matsituation: Vi prioriterar en lugn och trygg matsituation för att underlätta för eleverna.
  • Egen arbetsplats: Varje elev har en egen arbetsplats med allt nödvändigt material samlad på ett ställe.
  • Smågruppsundervisning: Klassstorleken är begränsad till 6-8 elever för att säkerställa individuell uppmärksamhet och stöd.
  • Stabilt veckoschema: För att skapa förutsägbarhet har vi ett fast veckoschema med få ändringar och inga onödiga håltimmar.

ELEVHÄLSA OCH STÖD

Undervisningen sker av lärare med erfarenhet av och kunskap om funktionsvariationer och mentor stöttar eleverna i sina studier. Gruppen har speciallärare och socialpedagog som samarbetar kring eleverna. Mentor har tät kontakt med eleverna i form av utökat
mentorsuppdrag och utökad mentorstid. Eleverna har möjlighet att läsa de olika karaktärsämnena i helklass.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan för att få kontakt med oss och få svar direkt från våra studie- och yrkesvägledare.
Kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 januari 2024
Sidan publicerad av: Freddie Kaplan