Hemlandsbetyg

Angående hemlandsbetyg för elever på språkintroduktion på s:t botvids gymnasium.

Betyg från avslutad grundskola utomlands

Om eleven har en avslutad grundskoleutbildning från sitt hemland och ett slutbetyg med sig, ska det översättas av en auktoriserad översättare. Skolan bekostar inte översättningen. Det översatta betyget lämnas sedan till S:t Botvids studie- och yrkesvägledare som kopierar och skannar det, så att det finns tillgängligt för mentor, rektor och studie- och yrkesvägledare. Hemlandsbetyget kan sedan användas som ett komplement när eleven söker till ett nationellt gymnasieprogram. Eleven söker då inom en så kallad “fri kvot”. Dock är det upp till varje huvudman att acceptera de utländska betygen för att ta emot eleven på önskat gymnasieprogram. Hemlandsbetyget omvandlas alltså inte till svenska ämnesbetyg automatiskt. Läs mer via denna länk: https://www.gyantagningen.se/ansokan-antagning/fri-kvot-utlandska-betyg.html Länk till annan webbplats.

Betyg från avslutad gymnasieskola utomlands

Om eleven har ett betyg från en avslutad gymnasieutbildning från ett annat land, ska detta betyg skickas in till UHR (Universitet- och Högskolerådet). Studie- och yrkesvägledaren på S:t Botvid kan hjälpa till och visa hur eleven gör. Dock är det inte S:t Botvid som aktivt skickar in och ansöker. Det måste eleven göra själv. Utländska gymnasiebetyg kan inte användas för att söka in till den svenska gymnasieskolans nationella program.
Länk till annan webbplats.
www.uhr.se/bedomning-av-utlandsk-utbildning Länk till annan webbplats.

Kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2018
Sidan publicerad av: Freddie Kaplan